S hráběmi na pomoc motýlům

Doporučené

  Fotogalerie – prohlédněte si fotografie ZDE    Jaro je plné výzev, a my se k nim stavíme čelem. Tentokrát jsem šli pomáhat ekologům do Prokopského údolí k nádrži Asuán. Uklízeli jsme štěpku z keřů, aby tam mohly růst rostliny, které jsou důležité pro všechen hmyz a motýly. Celý článek

Přírodopisný seminář 6. ročník

IMG_0248První přírodovědné vycházky v rámci volitelného předmětu Přírodopisný seminář, kdy děti u potoka v Prokopském údolí hledaly vodní živočichy a pozorovaly je pod lupou i pod mikroskopem v terénu, mají za sebou šesťáci s pí učitelkou Horálkovou.

Fotogalerie z akce

Hodnotící tabulky, váha známek

Hodnocení pololetní práce
ppp poster
titulní strana 5% termín odevzdání 5%
rozsah 10% rozměry 10%
zdroje 10% zdroje 10%
text v bodech 20% autorizace 5%
grafická úprava 10% grafická úprava 20%
prezentace ve třídě 30% obrázky, grafy, tabulky s doprovod.textem 20%
obrázky 10% prezentace ve třídě 20%
termín odevzdání 5% mimořádný výtvarný počin 10%
herbář písemná práce
termín odevzdání 5% termín odevzdání 5%
rozsah 20% rozsah 10%
kvalita zpracování rostlin 20% členění do kapitol, obsah 10%
popis rostlin 20% úvod 20%
data a místa sběru 20% závěr 20%
autorizace 10% zdroje 10%
obal herbáře (desky) 5% příloha 10%
titulní strana 5%
tisk 10%

Co se známkuje?
druh hodnocení    váha známky
pololetní práce    9
zkušební test    5
souhrnný test    7
opravný test    5
ústní zkoušení    7
referát    3
práce v hodině    3
mozková rozcvička    3
domácí úkol dobrovolný    5
domácí úkol povinný    5
pracovní list    5
laboratorní práce    5
sešit    3

známky se uzavírají ke dni
konání pedagogické rady

Přírodopis 9.B 2013-2014

Přírodopis 9.třída

šk.rok 2013/2014

Učebnice musí být obalená! Není potřeba nosit do výuky, pokud nebude uvedeno v TP jinak.

Sešit: -doporučený nelinkovaný A4 formát

-pěkně vedený sešit hodnocen 4x ročně známkou 1 (doporučuji průběžně opravovat         gramatické chyby a doplňovat obrázky)

-možnost pokračování se sešitem z předchozího ročníku

Referát:-nepovinný může být hodnocen známkou 1

na libovolné probírané téma v rozsahu maximálně A4

zakázaný pouhý tisk z internetu, uvedení zdroje

DOBROVOLNÁ Pololetní práce: POSTER,  PÍSEMNÁ PRÁCE  nebo POWERPOINTOVÁ PREZENTACE  na každé pololetí v jiné formě

1.pololetí: téma VESMÍR, KRYSTALY, DRAHOKAMY, MINERÁLY, HORNINY, PALEONTOLOGIE do 6.1.2012

2.pololetí: téma EKOLOGIE, PŮDA, AKTUÁLNÍ PROBLÉMY OCHRANY PŘÍRODY,VODA, LOŽISKA NEROSTNÉHO BOHATSTVÏ, METEOROLOGIE  do 3.6.2014

Příklady pro inspiraci: Sůl nad zlato, Těžba zlata v ČR a ve světě, Historie hornictví v ČR, České sopky, Geotermální energie a její využití, Seismologický výzkum, Použití drahých kovů a drahokamů, Paleontologické nálezy na území ČR, Polodrahokamy-sběr, zpracování a sbírky…

Poster o rozměrech min.50x70cm, jednostranný se zdroji čerpání, autorem a názvem, obrázky, popisky, popř.grafy, tabulky, mapky…

Powerpointová prezentace v rozsahu cca 15 stran s čitelným, kontrastním písmem, které nezasahuje do obrázků nebo grafů či tabulek, s uvedeným zdrojem čerpání (viz pís.práce) na závěrečné straně, s titulní stranou (název, autor, třída, školní rok nebo datum vytvoření, škola).Text v heslech nebo větných spojeních (ne celé věty, ty jsou očekávány při prezentaci před třídou).

Písemná práce obsahuje:

Titulní strana: Název práce, jméno, třída, školní rok

Úvod:+-5 vět o cíli práce, obsah

Vlastní zpracování: +-5 stran A4 strojopisem

Závěr:+-5 vět shrnutí, vlastního názoru nebo zajímavosti

Použitá literatura ve formátu: kniha: AUTOR,K.J. a kol.: NÁZEV KNIHY, Vydavatelství, ro. vydání nebo internet: www.konkretnistranka.cz

Nepovinná příloha: Obrázky, grafy, tabulky apod.

Písemná práce není pouhý tisk z internetu.

Hodnocení prácí viz tabulky s procenty nalepené v sešitě. Neodevzdaná práce nebo po termínu bude hodnocená známkou 5.

Příklady prací na nástěnkách  na zelené chodbě v 1.patře.

Konzultační hodiny po předchozí domluvě v učebně přírodopisu.

Přírodopis 9 2013-2014

Přírodopis 9.třída

šk.rok 2013/2014

Učebnice musí být obalená! Není potřeba nosit do výuky, pokud nebude uvedeno v TP jinak.

Sešit: -doporučený nelinkovaný A4 formát

-pěkně vedený sešit hodnocen 4x ročně známkou 1 (doporučuji průběžně opravovat         gramatické chyby a doplňovat obrázky)

-možnost pokračování se sešitem z předchozího ročníku

Referát:-nepovinný může být hodnocen známkou 1

na libovolné probírané téma v rozsahu maximálně A4

zakázaný pouhý tisk z internetu, uvedení zdroje

Pololetní práce: POSTER,  PÍSEMNÁ PRÁCE  nebo POWERPOINTOVÁ PREZENTACE  na každé pololetí v jiné formě

1.pololetí: téma VESMÍR, KRYSTALY, DRAHOKAMY, MINERÁLY, HORNINY, PALEONTOLOGIE do 6.1.2012

2.pololetí: téma EKOLOGIE, PŮDA, AKTUÁLNÍ PROBLÉMY OCHRANY PŘÍRODY,VODA, LOŽISKA NEROSTNÉHO BOHATSTVÏ, METEOROLOGIE  do 3.6.2014

Příklady pro inspiraci: Sůl nad zlato, Těžba zlata v ČR a ve světě, Historie hornictví v ČR, České sopky, Geotermální energie a její využití, Seismologický výzkum, Použití drahých kovů a drahokamů, Paleontologické nálezy na území ČR, Polodrahokamy-sběr, zpracování a sbírky…

Poster o rozměrech min.50x70cm, jednostranný se zdroji čerpání, autorem a názvem, obrázky, popisky, popř.grafy, tabulky, mapky…

Powerpointová prezentace v rozsahu cca 15 stran s čitelným, kontrastním písmem, které nezasahuje do obrázků nebo grafů či tabulek, s uvedeným zdrojem čerpání (viz pís.práce) na závěrečné straně, s titulní stranou (název, autor, třída, školní rok nebo datum vytvoření, škola).Text v heslech nebo větných spojeních (ne celé věty, ty jsou očekávány při prezentaci před třídou).

Písemná práce obsahuje:

Titulní strana: Název práce, jméno, třída, školní rok

Úvod:+-5 vět o cíli práce, obsah

Vlastní zpracování: +-5 stran A4 strojopisem

Závěr:+-5 vět shrnutí, vlastního názoru nebo zajímavosti

Použitá literatura ve formátu: kniha: AUTOR,K.J. a kol.: NÁZEV KNIHY, Vydavatelství, ro. vydání nebo internet: www.konkretnistranka.cz

Nepovinná příloha: Obrázky, grafy, tabulky apod.

Písemná práce není pouhý tisk z internetu.

Hodnocení prácí viz tabulky s procenty nalepené v sešitě. Neodevzdaná práce nebo po termínu bude hodnocená známkou 5.

Příklady prací na nástěnkách  na zelené chodbě v 1.patře.

Konzultační hodiny po předchozí domluvě v učebně přírodopisu.

Přírodopis 8 2013-2014

Přírodopis 8.třída

šk.rok 2013/2014

Učebnice musí být obalená! Není potřeba nosit do výuky, pokud nebude uvedeno v TP jinak.

Sešit: -doporučený nelinkovaný A4 formát

-pěkně vedený sešit hodnocen 4x ročně známkou 1 (doporučuji průběžně opravovat         gramatické chyby a doplňovat obrázky)

-možnost pokračování se sešitem z předchozího ročníku

Referát:-nepovinný může být hodnocen známkou 1

na libovolné probírané téma v rozsahu maximálně A4

zakázaný pouhý tisk z internetu, uvedení zdroje

Pololetní práce: POSTER,  PÍSEMNÁ PRÁCE  nebo POWERPOINTOVÁ PREZENTACE  na každé pololetí v jiné formě

1.pololetí: téma ČLOVĚK – ANATOMIE ORGÁNU nebo ORG.SOUSTAVY do 6.1.2014

2.pololetí: téma ČLOVĚK A ZDRAVÍ do 2.6.2014

Příklady pro inspiraci:

Bulimie a anorexie (včetně orthorexie, drunkorexie), Vliv anabolik na tělo sportovce, První pomoc při úrazu např.zlomeninách, Civilizační choroby např.obezita, rakovina, diabetes, vysoký krevní tlak a nemoci srdce…, Péče o chrup- zubní kaz, Nedostatek a nadbytek vitamínů, Alergie, Sport a zdraví, Alkohol a nikotin- volně prodejné drogy, Vliv drog na organismus, Plánované rodičovství, AIDS, Žloutenka, Páteř správně a nesprávně zkroucená, Lidská plemena, Kriminalistika (daktyloskopie, rekonstrukce podoby z kosterního materiálu…, Slavné osobnosti medicíny a jejich dílo, Alternativní medicína, Léčivé rostliny a jejich použití, Mumifikace přirozená a umělá, ….

Poster o rozměrech min.50x70cm, jednostranný se zdroji čerpání, autorem a názvem, obrázky, popisky, popř.grafy, tabulky, mapky…

Powerpointová prezentace v rozsahu cca 15 stran s čitelným, kontastním písmem, které nezasahuje do obrázků nebo grafů či tabulek, s uvedeným zdrojem čerpání (viz pís.práce) na závěrečné straně, s titulní stranou (název, autor, třída, školní rok nebo datum vytvoření, škola).Text v heslech nebo větných spojeních (ne celé věty, ty jsou očekávány při prezentaci před třídou).

Písemná práce obsahuje:

Titulní strana: Název práce, jméno, třída, školní rok

Úvod:+-5 vět o cíli práce, obsah

Vlastní zpracování: +-5 stran A4 strojopisem

Závěr:+-5 vět shrnutí, vlastního názoru nebo zajímavosti

Použitá literatura ve formátu: kniha: AUTOR,K.J. a kol.: NÁZEV KNIHY, Vydavatelství, rok vydání nebo internet www.konkretnistranka.cz

Nepovinná příloha: Obrázky, grafy, tabulky apod.

Písemná práce není pouhý tisk z internetu.

Hodnocení prací viz tabulky s procenty nalepené v sešitě. Neodevzdaná práce nebo po termínu bude hodnocená známkou 5.

Příklady prací na nástěnkách  na zelené chodbě v 1.patře.

Konzultační hodiny po předchozí domluvě v učebně přírodopisu.