Požadavky přírodopis 2011 – 2012

Přírodopis 6.třída

šk.rok 2011/2012

Učebnice musí být obalená!

Sešit: -doporučený nelinkovaný A5 formát

-pěkně vedený sešit hodnocen 2x ročně známkou 1

Referát: -povinný 2x ročně na libovolné probírané téma v rozsahu maximálně A4

zakázaný pouhý tisk z internetu, uvedení zdroje ve formátu: AUTOR,K.J. a kol.:          NÁZEV KNIHY, Vydavatelství, rok. vydání nebo                                                           www.přesnáadresazdroječerpání.cz

-termín splnění 6.1. a 1.6.2012

-nesplnění hodnoceno známkou 5

-2. a další referát může být hodnocen známkou 1

Eatlas fauny a flóry ČR: 10 obrázků zvířat nebo rostlin se správným pojmenováním – nepovinné, hodnoceno 1.

Přírodopis 7.třída

šk.rok 2011/2012

Učebnice musí být obalená!

Sešit: -doporučený nelinkovaný A5 formát

-pěkně vedený sešit hodnocen 2x ročně známkou 1

-možnost pokračování se sešitem z předchozího ročníku

Referát:-nepovinný může být hodnocen známkou 1

na libovolné probírané téma v rozsahu maximálně A4

zakázaný pouhý tisk z internetu, uvedení zdroje

-termín splnění 6.1. a 1.6.2012

Eatlas fauny a flóry ČR: 10 obrázků zvířat nebo rostlin se správným pojmenováním – nepovinné, hodnoceno 1.

poster_zviřata

Pololetní práce: 1.pololetí: POSTER o rozměrech 70x50cm na téma OBRATLOVCI  do 6.1.2012.

Práce obsahuje:

Název práce, jméno, třída, školní rok

Použitá literatura ve formátu: AUTOR,K.J. a kol.: NÁZEV KNIHY, Vydavatelství, rok. vydání nebo www.přesnáadresazdroječerpání.cz

2.pololetí:

herbaře_7. ročník

HERBÁŘ složený z 10 suchých a lisovaných rostlin, přilepených na čtvrtce formátu A4.
Každý herbář bude obsahovat: titulní list a nejméně 10 listů (na každém jedna rotlina), opatřených jménem a třídou sběratele, datem a místem sběru a botanickým názvem rostliny. Rostlinám nesmí chybět květ, stonek, kořen a list. Termín odevzdání je do 1.6.2012, hodnoceni 1-5.

Konzultační hodiny po předchozí domluvě v učebně přírodopisu.

Přírodopis 8.třída

šk.rok 2011/2012

Učebnice musí být obalená!

Sešit: -doporučený nelinkovaný A5 formát

-pěkně vedený sešit hodnocen 2x ročně známkou 1

-možnost pokračování se sešitem z předchozího ročníku

Referát:-nepovinný může být hodnocen známkou 1

na libovolné probírané téma v rozsahu maximálně A4

zakázaný pouhý tisk z internetu, uvedení zdroje

-termín splnění 6.1. a 1.6.2012

Pololetní práce: POSTER o rozměrech min.70x50cm nebo PÍSEMNÁ PRÁCE (1+1)                                            1.téma: ČLOVĚK – ANATOMIE do 6.1.2012

2.téma: ČLOVĚK A ZDRAVÍ do 1.6.2012

Nesplnění je hodnoceno známkou 5, kvalitní práce známkou 1. Pololetní práce není pouhý tisk z internetu. Písemná práce obsahuje:

Titulní strana: Název práce, jméno, třída, školní rok

Úvod:+-5 vět o cíli práce

Vlastní zpracování: +-5 stran A4 strojopisem

Závěr:+-5 vět shrnutí, vlastního názoru nebo zajímavosti

Použitá literatura ve formátu: AUTOR,K.J. a kol.: NÁZEV KNIHY, Vydavatelství, rok. vydání nebo www.přesnáadresazdroječerpání.cz

Nepovinná příloha: Obrázky, grafy apod.

Konzultační hodiny po předchozí domluvě v učebně přírodopisu.

Přírodopis 9.třída

šk.rok 2011/2012

Učebnice musí být obalená!

Sešit: -doporučený nelinkovaný A5 formát

-pěkně vedený sešit hodnocen 2x ročně známkou 1

-možnost pokračování se sešitem z předchozího ročníku

Referát:-nepovinný může být hodnocen známkou 1

na libovolné probírané téma v rozsahu maximálně A4

zakázaný pouhý tisk z internetu, uvedení zdroje

-termín splnění 6.1. a 1.6.2012

Pololetní práce: POSTER o rozměrech min.70x50cm nebo PÍSEMNÁ PRÁCE (1+1)

– 1.pololetí na téma: VESMÍR, KRYSTALY, DRAHOKAMY, MINERÁLY, HORNINY, PALEONTOLOGIE do 6.1.2012

– 2.pololetí na téma: EKOLOGIE, PŮDA, AKTUÁLNÍ PROBLÉMY OCHRANY PŘÍRODY,VODA, LOŽISKA NEROSTNÉHO BOHATSTVÏ, METEOROLOGIE  do 1.6.2012

Nesplnění je hodnoceno známkou 5, kvalitní práce známkou 1. Pololetní práce není pouhý tisk z internetu. Práce obsahuje:

Titulní strana: Název práce, jméno, třída, školní rok

Úvod:+-5 vět o cíli práce

Vlastní zpracování: +-5 stran A4 strojopisem

Závěr:+-5 vět shrnutí, vlastního názoru nebo zajímavosti

Použitá literatura ve formátu: AUTOR,K.J. a kol.: NÁZEV KNIHY, Vydavatelství, rok. vydání nebo www.přesnáadresazdroječerpání.cz

Nepovinná příloha: Obrázky, grafy apod.

Konzultační hodiny po předchozí domluvě v učebně přírodopisu.

Pokyny k powerpointové prezentaci:

úvodní strana: název, autor, třída, školní rok nebo datum vytvoření, škola

písmena v kontrastu s pozadím, čitelné i ze zadních lavic, umístěná mimo obrázky

rozsah asi 10 stran s textem a minimálně 5 obrázků

text v heslech nebo větních spojeních (ne celé věty, ty jsou očekávány při prezentaci před třídou)

závěrečná strana: zdroje