Program GLOBE

globe_9B

První měření v programu GLOBE mají za sebou deváťáci.

V rámci světové sítě účastníků programu GLOBE provádějí studenti měření a pozorování kvality životního prostředí v různých oblastech. Svá pozorování odesílají prostřednictvím počítačové sítě Internet do centra NASA v Coloradu. Studentská data využívají vědci různých oborů. Ti naopak nabízejí studentům nejnovější poznatky svého bádání. Studenti mohou s vědci komunikovat osobně pomocí e-mailu.

Program GLOBE nabízí:

* 20 praktických měření v oblasti meteorologie, hydrologie, biometrie, fenologie a pedologie,
* smysluplné využívání celosvětové počítačové sítě Internet,
* spolupráci s vědci a odbornými institucemi,
* kontakty se studenty z celého světa,
* sledování místních i globálních parametrů životního prostředí,
* nové poznatky z různých oblastí zkoumání,
* zapojení do konferencí GLOBE na Internetu
* základy dálkového průzkumu Země

V letošním roce se zapojili žáci 9. ročníků v hodinách přírodopisu. Začali měřením čistoty vody v blízkých vodních nádržích.
Při zapojení do projektu jsme získali základní měřící přístroje a pomůcky, chtěli bychom ale z vlastních prostředků pořídit ještě malou meteorologickou stanici, která by nám umožnila širší zapojení do meteorologických měření pro děti na 1. stupni a v rámci výuky zeměpisu na 2. stupni.

Nová pracovna přírodopisu

Od nového školního roku se děti na 2. stupni učí v krásně upravené pracovně přírodopisu. Doufáme, že nám vydrží jako nová co nejdéle a prosíme žáky, aby si přečetli Řád pracovny a dodržovali všechna jeho ustanovení.

Přírodopis – požadavky 9. ročník

Přírodopis 9.třída
šk.rok 2010/2011

Učebnice musí být obalená!
Sešit: -doporučený nelinkovaný A5 formát
-pěkně vedený sešit hodnocen 2x ročně známkou 1
-možnost pokračování se sešitem z předchozího ročníku
Referát:-nepovinný může být hodnocen známkou 1
na libovolné probírané téma v rozsahu maximálně A4
-zakázaný pouhý tisk z internetu, uvedení zdroje
-termín splnění 10.1. a 6.6.2011
Pololetní práce: POSTER o rozměrech min.70x50cm nebo PÍSEMNÁ PRÁCE (1+1)
– 1.pololetí na téma: VESMÍR, KRYSTALY, DRAHOKAMY, MINERÁLY, HORNINY, PALEONTOLOGIE do 10.1.2011
– 2.pololetí na téma: EKOLOGIE, PŮDA, AKTUÁLNÍ PROBLÉMY OCHRANY PŘÍRODY,VODA, LOŽISKA NEROSTNÉHO BOHATSTVÏ, METEOROLOGIE do 6.6.2011
Nesplnění je hodnoceno známkou 5, kvalitní práce známkou 1. Pololetní práce není pouhý tisk z internetu. Práce obsahuje:
Titulní strana: Název práce, jméno, třída, školní rok
Úvod:+-5 vět o cíli práce
Vlastní zpracování: +-5 stran A4 strojopisem
Závěr:+-5 vět shrnutí, vlastního názoru nebo zajímavosti
Použitá literatura ve formátu: AUTOR,K.J. a kol.: NÁZEV KNIHY, Vydavatelství, rok. vydání nebo www.přesnáadresazdroječerpání.cz
Nepovinná příloha: Obrázky, grafy apod.
Konzultační hodiny po předchozí domluvě v učebně přírodopisu.

Prosíme rodiče, aby se také seznámili s řádem nově zařízené pracovny přírodopis a probrali jej doma s dětmi. Cílem je, aby pracovna co nejdéle vydržela v novém stavu. Řád učebny přírodopisu

Přírodopis – požadavky 8. ročník

Přírodopis 8.třída
šk.rok 2010/2011

Učebnice musí být obalená!
Sešit: -doporučený nelinkovaný A5 formát
-pěkně vedený sešit hodnocen 2x ročně známkou 1
-možnost pokračování se sešitem z předchozího ročníku
Referát: -nepovinný může být hodnocen známkou 1
na libovolné probírané téma v rozsahu maximálně A4
-zakázaný pouhý tisk z internetu, uvedení zdroje
-termín splnění 10.1. a 6.6.2011
Pololetní práce: POSTER o rozměrech min.70x50cm nebo PÍSEMNÁ PRÁCE (1+1) 1.téma: ČLOVĚK – ANATOMIE do 10.1.2011
ČLOVĚK A ZDRAVÍ do 6.6.2011

Nesplnění je hodnoceno známkou 5, kvalitní práce známkou 1. Pololetní práce není pouhý tisk z internetu. Písemná práce obsahuje:
Titulní strana: Název práce, jméno, třída, školní rok
Úvod:+-5 vět o cíli práce
Vlastní zpracování: +-5 stran A4 strojopisem
Závěr:+-5 vět shrnutí, vlastního názoru nebo zajímavosti
Použitá literatura ve formátu: AUTOR,K.J. a kol.: NÁZEV KNIHY, Vydavatelství, rok. vydání nebo www.přesnáadresazdroječerpání.cz
Nepovinná příloha: Obrázky, grafy apod.
Konzultační hodiny po předchozí domluvě v učebně přírodopisu.

Prosíme rodiče, aby se také seznámili s řádem nově vybavené pracovny přírodopisu a probrali jej doma s dětmi. Cílem je, aby učebna co nejdéle žákům sloužila v původním stavu. Řád učebny přírodopisu

Přírodopis – požadavky 7. ročník

Přírodopis 7.třída
šk.rok 2010/2011

Učebnice musí být obalená!
Sešit: -doporučený nelinkovaný A5 formát
-pěkně vedený sešit hodnocen 2x ročně známkou 1
-možnost pokračování se sešitem z předchozího ročníku
Referát:-nepovinný může být hodnocen známkou 1
na libovolné probírané téma v rozsahu maximálně A4
-zakázaný pouhý tisk z internetu, uvedení zdroje
-termín splnění 10.1. a 6.6.2011
Eatlas fauny a flóry ČR: 10 obrázků zvířat nebo rostlin se správným pojmenováním – nepovinné, hodnoceno 1.
Pololetní práce 1.pololetí: POSTER o rozměrech 70x50cm na téma OBRATLOVCI do 10.1.2011.
Práce obsahuje:
Název práce, jméno, třída, školní rok
Použitá literatura ve formátu: AUTOR,K.J. a kol.: NÁZEV KNIHY, Vydavatelství, rok. vydání nebo www.přesnáadresazdroječerpání.cz

2.pololetí: HERBÁŘ složený z 10 suchých a lisovaných rostlin, přilepených na čtvrtce formátu A4, opatřených jménem a třídou sběratele, datem a místem sběru a botanickým názvem rostliny. Rostlinám nesmí chybět květ, stonek, kořen a list. Termín odevzdání je do 6.6.2011, hodnoceni 1-5.
Konzultační hodiny po předchozí domluvě v učebně přírodopisu.

Prosíme rodiče, aby se také seznámili s řádem nově vybavené učebny přírodopisu a probrali jej doma s dětmi. Cílem je, aby učebna co nejdéle sloužila žákům ve stejném stavu. Řád učebny přírodopisu

Přírodopis – požadavky 6. ročník

Přírodopis 6.třída
šk.rok 2010/2011
Učebnice musí být obalená!
Sešit: -doporučený nelinkovaný A5 formát
-pěkně vedený sešit hodnocen 2x ročně známkou 1
Referát: -povinný 2x ročně na libovolné probírané téma v rozsahu maximálně A4
-zakázaný pouhý tisk z internetu, uvedení zdroje ve formátu: AUTOR,K.J. a kol.: NÁZEV KNIHY, Vydavatelství, rok. vydání nebo www.přesnáadresazdroječerpání.cz
-termín splnění 10.1. a 6.6.2011
-nesplnění hodnoceno známkou 5
-2. a další referát může být hodnocen známkou 1
Eatlas fauny a flóry ČR: 10 obrázků zvířat nebo rostlin se správným pojmenováním – nepovinné, hodnoceno 1.
Konzultační hodiny po předchozí domluvě v učebně přírodopisu.

Prosíme rodiče, aby se seznámili s řádem nově vybavené pracovny přírodopisu a probrali jej doma s dětmi . Cílem je, aby pracovna co nejdéle sloužila v pěkném stavu : Řád učebny přírodopisu