Jeden svět na školách


Škola je zapojena do projektu Jeden svět na školách.

V rámci projektu Příběhy bezpráví nabízí společnost školám dokumentární i hrané filmy a další pomůcky vhodné k výuce dějepisu. Organizuje také studentské literární soutěže, semináře pro pedagogy, výstavy pro veřejnost a vydává knihy a metodické příručky o období komunistického Československa, které ve škole využíváme.

Každoročně se kromě jiného zapojujeme i do akce Příběhy bezpráví. Žáci tak mají možnost zhlédnout některý z dokumentárních filmů spolu s hostem a poté s ním besedovat o jeho zkušenostech. Navštívili nás již např. paní Libuše Šilhánová, signatářka Charty 77 nebo pan Petr Uhl, člen petičního výboru Charty 77 a spoluzakladatel Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. V roce 2013 jsme přivítali pana J.G.Havla, hokejistu, který se nebál vyjádřit nesouhlas s okupací spojeneckými vojsky.

Jeden svět na školách – Příběhy bezpráví 2009/10 – Libuše Šilhánová
Jeden svět na školách – příběhy bezpráví 2012/13 – J.G.Havel – pořad natočený v naší škole v ČR (rádio Regina dne 12.11. 2013)
Jeden svět na školách – příběhy bezpráví 2013/2014 – Petr Uhl
Jeden svět na školách – Příběhy bezpráví 2014/2015 – Jan Hřebejk
Jeden svět na školách – Příběhy bezpráví 2015/16 – paní Hradečná a paní Věra Pytlíčková
Jeden svět na školách – Příběhy bezpráví 2016/17 – paní Zuzana Wienerová
Jeden svět na školách – příběhy bezpráví 2017/18 -p.Jůza

Cesta k finanční nezávislosti

Fotogalerie

Naše škola se zapojila do projektu České spořitelny Cesta k finanční nezávislosti. V rámci projektu získala škola moderní pomůcky a metody k výuce finanční gramotnosti, které bude využívat při běžné výuce zejména v 9. ročníku. V tomto školním roce se proškoliliučitelé a žáci 8.ABC dostali možnost si pomůcky vyzkoušet při dvoudenním projektu 20.-21.3. 2013. Žáci se naučili hrát strategickou hru, s jejíž pomocí si osvojili základní prvky finanční gramotnosti. Druhý den projektu ve čtvrtek 21.3. se od 8-13:00 hod uskutečnil turnaj v hraní této hry.Celkovým vítězem se stal Matěj Blažek z 8.A.
Počítáme se stejným programem i pro žáky 9. tříd na konci školního roku.Projekt 4.D

Židovský hřbitov
Starý židovský hřbitov je v Josefově v Praze. Pohřbívalo se v 6-12 vrstvách, protože se nesměl zvětšovat. Je tam asi tam 100 000 pohřbených lidí, ale jenom 15 000 náhrobků. Když umřeli manželé ve stejném roce, tak byli pohřbeni ve stejném hrobě a jejich náhrobní kámen je rozpůlený na dvě části. Židé nemají náhrobek u hlavy, ale u nohou. Byly tam i hroby pro malé děti, které byly u sebe. Je tam pohřben Rabi Low. Na jeho hrob se dávají přání. Někteří měli na náhrobních kamenech znaky, jako například:hrozny-moudrost, zvířata-náznaky jmen, ruce-významná osoba, Davidova hvězda-jméno David. Nápisy jsou napsané hebrejským písmem. S ostatky mrtvých se nesmí hýbat. Od 18. století se na tomto hřbitově nepohřbívá.
Kolektiv 4.D

Židovské město
V židovském městě jsou na sobě namačkány domy jeden vedle druhého. Židé byli často diskriminováni, muži museli nosit žlutou čepici s bambulí a ženy zase šátek se žlutým pruhem. Dnes nosí čepičky jménem jarmulky, někdy se jim říká kipy. Zlatá éra byla za dob Rudolfa II. Půjčovali mu peníze na úroky.

Eliška Orálková, Barbora Boulová, Maximilian Eška

PESACH
Židové neslaví Velikonoce, ale svátek Pesach, který je letos 26.3.
Pesach znamená překročení, neboli že v Egyptě je anděl smrti překročil, ale nezabil jejich prvorozené syny.
Jídlo symbolizuje: kost z jehněte – oběť bohu, vejce – život, křen – trpkost při otroctví, sladká směs – malta, která se používala na stavby.
Hostina se jmenuje Seder. Nesměli jíst maso s krví.
Když snědli maso, museli pár hodin počkat, aby mohli sníst mléčný výrobek.
Laura Hrečínová

Židovské synagogy

Židovské kostely se nazývají synagogy. Oproti křesťanským kostelům nejsou moc vyzdobené. Navštívili jsme Maiselovu synagogu, která byla rodinná, ale teď je to muzeum. Nechal ji postavit Mordechaj Maisel. Byla stavěna od roku 1590 do roku 1592 v renesančním slohu. Po několika letech vyhořela a byla znovu postavena v neogotickém slohu. Do Staronové synagogy nesmí chodit ženy na bohoslužbu. Říká se, že na půdě je Golem.
Marek Pišťák, Štěpán Švábenický

Školní psycholog

Školní psycholog: Lucie Sušická lucie.susicka@fzs-chlupa.cz

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB


Škola je zapojena do projektu RAMPS-VIP III (Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb – VIP III), který je zaměřen na zvýšení kvality poskytovaných služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Tyto služby jsou poskytovány školními psychology, školními speciálními pedagogy, metodiky pro školní poradenská pracoviště a dalšími odbornými pracovníky. Více na www.nuv.cz/ramps.

Další podrobnosti najdete v sekci Školní psycholog

Beseda s neslyšícím

1.12. nás přišel v rámci eTwinningového projektu Connecting Classrooms navštívít neslyšící Pepa – Sergi Bovkun se svou tlumočnicí Naďou Dingovou. Třída 8.C měla možnost se dozvědět něco o světě neslyšících, naučit se některá slova ve znakové řeči a zahrát si pár her. Tentokrát se vše odehrávalo v češtině a znakové řeči, ale osmáci se chystají sepsat své poznatky v angličtině a vystavit je na eTwinningovém blogu.

Podobnou besedu měli příležitost vidět ještě obě 6. třídy.

Projekt Ptačí svět

Letos se 2.D účastní projektu Ptačí svět, který pořádají Lesy Praha. Tento projekt má čtyři části. V prosinci jsme se dozvěděli, proč někteří ptáci odlétají do teplých krajin, kam letí a co je cestou může potkat. Pak jsme pro přezimující ptáky vyráběli krmítka, která jsme rozvěsili kolem školy. V lednu jsme šli pozorovat ptáky k Vltavě. Překvapilo nás množství ptáků, které jsme mohli vidět. Nejvíce nás zaujali kormoráni, jak si sušili křídla. Také jsme se svezli přívozem, ze kterého jsme viděli dalekohledy husy, které neodletěly. V únoru jsme si povídali o tom, kde ptáci hnízdí a z čeho si hnízda staví. Pak jsme pro ně vyráběli budky, které jsme také upevnili na stromy u školy. Těšíme se, že se tam někteří ptáci uhnízdí. V březnu se chystáme práky kroužkovat v Prokopském údolí.