eTwinning projekt 2009/10

Zahájili jsme práci na novém etwinning projektu. Jmenuje se Europen Teenage Voices a spolupracovat v něm budou žáci 5. a 9. tříd se studenty z Německa, Litvy, Polska a Rumunska.
Naším úkolem bude publikovat články, fotografie, mapy, zvuky adalší dokumenty na společném blogu.

Jeden svět na školách

Příběhy bezpráví Zapojili jsme se do projektu jeden svět na školách – příběhy bezpráví.
Žáci 8. – 9. tříd budou mít možnost shlédnout dokumentární film Hitler, Stalin a já, který jim přiblíží dobu fašistické i komunistické diktatury na životním osudu paní Hedy Margoliové-Kovalyové. Následně budou o podobách a projevech diktatury moci besedovat s paní Libuší Šilhánovou, signatářkou Charty 77.
Na závěr žáci, kteří navštěvují předmět mediální výchova, všechny získané informace, ale i své dojmy a zážitky zpracují v podobě multimediálního pořadu.

Projekt Filmová řeč

Deváťáci (9.A i 9.B) se 20.11. po třetí hodině vydají v rámci mezipředmětového (Aj,Čj, VV a MedV) dlouhodobého projektu Filmová řeč do kina Světozor na pořad Romeo a Julie.
Při dílně žáci uvidí ukázky z různých filmových adaptací Romea a Julie a budou vyvozovat, co je střih, pohyb kamery či záběr, a jakým způsobem je tvůrci filmu využívají.
Cena programu je 60 Kč.

Projekt Židle

Projekt Židle ve 3.B

Děti ve 3.B se pustily do projektu, který jim sedl.

Cílem bylo vysvětlit pojmy, úsloví a rčení, použít mimoslovní komunikaci k vyjádření zadaného úkolu, vyhledat podstatné informace, obhájit a vysvětlit vlastní  stanovisko, popsat pracovní postup a osvojit si cviky na uvolnění a protažení zádových svalů.

Co všechno jsme v rámci projektu zvládli:

Pantomima – děti si vylosovaly obrázek něčeho, na čem se dá sedět a podle mimoslovního vyjádření ostatní hádali, na čem sedí.

Názvy sedacího nábytku – každý dostal listy s obrázky a vpisovali jsme názvy k příslušným obrázkům.

Etiketa (kdy se nesmí sedět, kdy se nemá stát, kdo si sedá první, kdo se má kdy postavit atd. – vyhledávání informací)  Praktické ukázky.

Výtvarné pojetí židle – děti dostaly za úkol vyrobit ze staré školní židle tzv. Čarovnou židli, vymyslet pro ni název a krátkou charakteristiku. Práce samostatná, nebo ve dvojici.

Představení židle – zřetelně  a srozumitelně pro žáky z jiných tříd

Slohové cvičení – popis pracovního postupu – výroba židle (pojmy: odstavec, úvod, hlavní část – alespoň 3 kroky,  závěr)

Cviky na záda – fyziologicky správný tvar páteře, správné držení těla, osvojení cviků.

Nejslavnější design židlí – vyhledávání informací v encyklopediích a na internetu  (např. firma Thonet)

Certifikát evropské kvality

School Routines logo

e-Twinning projekt School Routines, ve kterém spolupracovali v loňském roce žáci letošní 6.A a 6.C s žáky škol v Itálii, Polsku, Litvě, Francii a Rumunsku, získal nejen ocenění kvality od národního střediska eTwinning v ČR, ale i certifikát evropské kvality. GRATULUJEME!

Ocenění kvality ČR
Ocenění evropské kvality

Z dopisu evropského etwinning centra:
Gratulujeme! Jako ocenění Vaší vynikající práce na eTwinningovém projektu „School Routines“ byl Vaší škole udělen evropský certifikát kvality (European Quality Label). Toto ocenění je důkazem toho, že Vaše práce, práce studentů a celé školy odpovídá vysokým evropským měřítkům.

V průběhu měsíce listopadu obdržíte balíček s drobnými dárky pro Vaše děti, který má být oceněním za jejich práci na projektu. Váš projekt bude navíc zveřejněn ve zvláštní sekci evropského portálu www.etwinning.net.

I letos se chystáme zapojit do dalších projektů. Pro čtvrťáky je připraven projekt Br@intr@iners a páťáci vyzkouší podobný projekt, jako ti loňští. Připravujeme i projekt pro žáky 9.A.

School Routines

School Routines logo

School Routines je etwinning projekt, do kterého se zapojili páťáci FZŠ Chlupova ve školním roce 2008/9.

School Routines – certificate (pdf)

Spolupracovali jsme se školami z Itálie, Rumunska, Litvy, Francie a Polska.

Cílem projektu, který běžel od února do června 2009, bylo umožnit studentům  poznat školní život v různých zemích Evropy, uvědomit si, co mají s vrstevníky společného a v čem se případně jejich školní zkušenost liší. V závěru se snažili popsat, jak si představují ideální školu.

Účastníci přispívali do společného blogu School Meeting Point (psané příspěvky, fotografie, mapy), vytvořili prezentace v PPt, VodPix a pomocí aplikace VoiceThread a pracovali s aplikací Google Dokuments, ve které byl vytvořen on-linový dotazník o ideální škole.

Práci na projektu jsme věnovali jednu hodinu ze tří v týdnu, ve dvou ostatních jsme probírali potřebnou slovní zásobu, gramatiku…Část hodin jsme pracovali v IT učebně, příspěvky ostatních jsme si prohlíželi společně na interaktivní tabuli a dále o nich diskutovali.

Práce na projektu byla i součástí domácí přípravy. Využili jsme zároveň naší školní výukové platformy Mudlík, kde žáci v rámci workshopů odevzdávali elektronicky své příspěvky a po vzájemném hodnocení a úpravě je publikovali na blogu.

Projekt byl i skvělou příležitostí k průběžnému opakování a využití všech dosud nabytých dovedností a znalostí.