AJ 1.A, 1.C (Krš.)

13. 5.

Pokračujeme v 6. lekci. Cvičíme slovíčka – viz odkazy a nově fráze: I wash my face. I wash my hair. I brush my teeth. I brush my hair. Děti by měly frázím alespoň rozumět a umět je mimicky ukázat.

Domácí úkol: učebnice s. 61 – kromě zakroužkování umět všechna slovíčka říkat

písnička Early in the morning

písnička Bathtime song

procvičování slovíček

procvičování slovíček hry

AJ 1.A, 1.C (Krš)

25. 3.

V ŽK a modrém sešitě najdete výsledky krátkého poslechového testu z minulé hodiny. Pokud dítě získalo méně než 8 bodů, znamená to, že by potřebovalo AJ více cvičit.

Shrnuli jsme učivo probrané ve 4. lekci a zhodnotili svou práci.

Začali jsme 5. lekci – slovní zásoba: věci k oslavě narozenin.

Domácí úkol: pouze ústní – s pomocí rodičů nebo počítače cvičit novou slovní zásobu. Můžete využít níže uvedené odkazy.

obrázkový slovníček

pexeso

čísla

písnička It´s my birthday

Internetové zdroje pro žáky

V sekci e-learning na našem webu najdete internetové zdroje pro další procvičování a plnění DÚ.
Stránku budeme postupně doplňovat. Pokud chcete některý zdroj, který sami používáte, doporučit, napište její adresu do komentářů pod příspěvek.

AJ 1.A, 1.C (Krš.)

18. 3.

Cvičíme barvy, čísla, názvy věcí. Udělali jsme krátký poslechový test na znalost barev.

Kdo barvy a čísla nezvládá, cvičí zde:!!!!!!

Barvy čísla

Zpíváme písničku: Don´t forget your hat.

Domácí úkol: Učebnice s. 43 – samolepky.

Připomínám, že u D.Ú. nejde o to, aby dítě něco nakreslilo a nalepilo, ale aby u toho mluvilo (alespoň trochu) anglicky. Ve škole si o úkolech povídáme, děti mají nakresleno, ale pojmenovat věci často nezvládnou. Kdyby doma cvičily, asi by to zvládly lépe.