Soustředění DPS Žihle – středa 5. 10.

středa

Dnes hledal oslík své kamarády. Našel je a ti mu slíbili, že se podívají, co v okolí roste. Hry byly věnované určování rostlin a stromů. Večer byla „Přehlídka talentů“. Děti hrály na flétny i klavír, zpívaly a tančily.
Pokud chcete vypálit fotky na CD, přineste podepsané CD k autobusu.