Kavárna pro rodiče

Doporučené

Fotogalerie – prohlédněte si fotografie z akce
Letos první Kavárna pro rodiče se uskutečnila ve středu 16.10.2019. Na téma Demokratické principy v matematice Hejného přišlo besedovat asi 30 rodičů z 8. ročníku. Kromě paní učitelek z naší školy Gity 
Balharové, Martiny Dědourkové, Hanky Pevné a Lucie Kráčmarové přijali naše pozvání i další hosté  Celý článek

Kavárna pro rodiče

Doporučené

Rozvoj demokratického myšlení v Hejného matematice

Besedy se uskuteční ve středu 16.10. od 17.00 pro rodiče žáků 8. ročníků a ve středu 6.11. od 17.00 pro rodiče žáků 6. a 7. ročníků.

Přihlašovat se bude možné pomocí online přihlášky, kterou vám zašlou třídní učitelé.

Hejného matematika nejsou jen čísla a mechanické početní operace. Celý článek

Náměty na téma pro další rodičovskou kavárnu

Vážení rodiče,
na podzim 2017 plánujeme další rodičovskou kavárnu, kde si při příjemném posezení s malým občerstvením popovídáme s odborníky na jakékoli téma, které Vás z oblasti vzdělávání zajímá. Přivítáme náměty na témata, která by mohla oslovit více rodičů.
Celý článek

Písmo Comenia Script a podpis žáka

Při debatě v rámci 2.rodičovské kavárny se vyskytly otázky ohledně písma Comenia Script ve spojitosti s podpisem žáků. Jak vyplývá z odpovědi MŠMT, nemá typ písma na hodnověrnost nebo uznatelnost podpisu žádný vliv:
Celý článek

Rodičovská kavárna 8. 11. 2016 v 17:30

kavarna_hejnyRodičovská kavárna 8. 11. 2016 v 17:30 vestibul školy

První letošní ročník Rodičovské kavárny se zaměří na výuku matematiky metodou profesora Hejného na prvním i druhém stupni základní školy.
Ta je založena na respektování principů, které geniálně skládá do uceleného konceptu tak, aby dítě objevovalo matematiku samo a s radostí. Vychází ze 40 let experimentů a prakticky využívá poznatky, které se v dějinách matematiky objevují od starověkého Egypta až do dnešních dnů. Pan profesor Hejný ověřoval metodu mnoho let i na naší škole. Celý článek