Nový název školy

Proč nese škola název prof. Otokara Chlupa?

Rozhodli jsme se pro tento název nejen proto, že jsme nechtěli přijít změnou adresy o  kredit, který si FZŠ Chlupova postupně za šestnáct let existence vybudovala, ale i proto že jméno O. Chlupa symbolizuje tradice české pedagogiky, na které v našem ŠVP navazujeme.
Celý článek

Školní vzdělávací program

Škoní vzdělávací program i učební plán je prozatím rozdílný u tříd, které přešly z FZŠ Chlupova a tříd FZŠ Fingerova.

Stávající žáci samozřejmě mají možnost dokončit svou školní docházku podle dosavadního ŠVP. Bude však záležet na učitelích a rodičích, jakou cestu si zvolí.

Hned na podzim je plánován dvoudenní seminář pro celý pedagogický sbor, který by nám měl pomoci najít v obou programech to, co budeme dále rozvíjet, ale i místa, která budeme chtít přehodnotit.

Výhledově bychom pak chtěli vytvořit program, se kterým se ztotožní všichni vyučující.

Nová budova – nové možnosti

Nové prostory budou lépe vyhovovat našemu aktivnímu způsobu výuky. V původní budově jsme např. neměli místnost, kde by se mohlo sejít pohodlně více lidí najednou. Nedílnou součástí našeho způsobu výuky jsou přitom konference, besedy, debaty a výstavy.

Nové školní hřištěChyběly nám také prostory na klidný i aktivní odpočinek o přestávkách, družinu nebo prostornější jazykové učebny. Na to vše jsme mysleli při plánování rekonstrukce školy. Určitě maximálně budeme využívat moderní divadelní sál v budově Fingerova, díky kterému můžeme např. rozšířit již tradiční festival Chlupíkovo divadelní léto.

Všichni se samozřejmě těšíme na nově rekonstruované sportovní hřiště a tělocvičny, které nám doposud chyběly.
Celý článek

Co je hlavním přínosem spojení škol Fingerova a Chlupova?

Každoročně jsme na FZŠ Chlupova zapisovali přes 120 žáků, ale mnoho z nich jsme museli z kapacitních důvodů odmítat. Jsme proto velmi rádi, že větší budova nám umožnila uspokojit letos téměř všechny zájemce a otevíráme čtyři první třídy.
Celý článek

Úpravy školy

Od úterý 18.8. je opět možnost pro všechny ochotné dobrovolníky zapojit se do úprav školy.
Nejvíce budou třeba ruce ochotné ke stěhování starých kusů nábytku a zejména k zahradním úpravám v atriu popř. na zahradě. Potřebujeme také další zahradnické nářadí, hlavně křovinořezy či strunové sekačky, které umožní zapojit do práce více dobrovolníků.
Celý článek

Loučení s Chlupovkou

Picasa

fotogalerie


Rozloučení s Chlupovkou začalo hned po ránu 26.6. 2009. „Pojďte ven, neprší!“ obíhal pes Chlupík školu a děti zvědavě vybíhaly a snažily se odhadnout, co se bude dít.
Brzy pochopily, že jejich úkolem je obejmout školu, a pustily se s vervou do toho. Na jednu stranu, na druhou stranu přeléval se had a Chlupík neúnavně školu obíhal a práci koordinoval. Nakonec se vše podařilo a děti mohly zazpívat školní hymnu a zavolat naposledy Chlupovko, ahóóój!