Cestovatelské deníky

Fotogalerie

Více než 70 cestovatelských a osm čtenářských deníků doručily děti z 1. stupně psu Chlupíkovi do boudičky. Jeden byl krásnější než druhý, a tak byly všechny oceněny sladkou odměnou.

Rada Chlupíka pak vybrala hlasováním tři nejhezčí ve dvou kategoriích a jejich autoři si odnesli ještě další malou odměnu. Jména všech soutěžících najdete na nástěnce Chlupíka v 1. patře. Zvláštní ocenění pak ještě patří dětem z 2.C, které odevzdaly nejvíce deníků (22) z jedné třídy. Druhý největší počet odevzdala třída 4.D.

GRATULUJI a moc DĚKUJI, HAF!