125. setkání Klubu rodičů a učitelů

Společnost pro talent a nadání – STaN
kolektivní člen ECHA (Evropská rada pro vysoké schopnosti, jejich výzkum a rozvoj)
přidružený člen WCGTC (Světová rada pro nadané a talentované děti)
č.ú. ČSOB 227514321/0300 CZK www.talent-nadani.cz

Pozvánka pro rodiče, učitele a další zájemce o výchovu a vzdělávání nadaných:
125. setkání Klubu rodičů a učitelů

KDY: ve čtvrtek 13. října 2011 od 17:00 do 19.00 hodin

KDE: FZŠ Otokara Chlupa, Fingerova 2186, Praha 13 – Nové Butovice
www.fzs-chlupa.cz

PROGRAM: Vzdělávací systém a péče o nadané na Novém Zélandu
jako příklad dobré praxe.
Pozvánka na 20.WCGTC konferenci Auckland–Nový Zéland, 5.–9.8.2013
Nový Zéland patří mezi země, které jsou mezi nejlepšími na světě
ve srovnávacích studiích úspěšnosti žáků.
Jak vypadá tamní péče o nadané? Co víme o jejich vzdělávacím systému?
Čím zaujal na 19.WCGTC konferenci program ZŠ Plzeňská?
Příklady ze současné praxe v ČR a zamyšlení nad možnostmi řešení.
Součástí každého setkání Klubu rodičů je diskuze
s přítomnými odborníky a předávání rodičovských zkušeností.

ZDROJ: 19.WCGTC konference, Ministerstvo školství NZ a prof. Sonia White
www.worldgifted2011.com, www.worldgifted2013.com,

HOST: Mgr. Jiří Beneš, ZŠ Plzeňská, Praha 5, účastník 19.WCGTC konference

62. Pracovní den STaN

Společnost pro talent a nadání – STaN
kolektivní člen ECHA (Evropská rada pro vysoké schopnosti, jejich výzkum a rozvoj)
přidružený člen WCGTC (Světová rada pro nadané a talentované děti)
č.ú. ČSOB 227514321/0300 CZK www.talent-nadani.cz

Pozvánka pro rodiče, učitele a další zájemce o výchovu a vzdělávání nadaných:
62. Pracovní den STaN

KDY: v pondělí 14. listopadu 2011 od 9:00 do 15.00 hodin

KDE:
Radnice Prahy 13, Sluneční náměstí 13, Nové Butovice www.praha13.cz
SPOJENÍ: Metro B – Hůrka

TÉMA: Světová konference o nadaných v Praze
z pohledu účastníků

2.konference STaN

Společnost pro talent a nadání – STaN

kolektivní člen ECHA (Evropská rada pro vysoké schopnosti, jejich výzkum a rozvoj)

přidružený člen WCGTC (Světová rada pro nadané a talentované děti)

www.talent-nadani.cz

zve zájemce zejména  z řad učitelů, psychologů a rodičů nadaných dětí

na  2.konferenci STaN,

která se koná v sobotu, 16.června, od 10 do 17 hodin,

v  hotelu Adamantino v Luhačovicíchwww.adamantino.cz

Účastníci se seznámí s aktuálním stavem péče o nadané ve světě i u nás,

vyslechnou zajímavé přednášky a vymění si zkušenosti se  vzděláváním  a výchovou nadaných

a mimořádně nadaných dětí.

Seznámí  se s některými aktéry dokumentárního filmu Ljuby Václavové „Příliš nadané děti“

a  jejich pohledem na současné možnosti péče o nadané u nás.

Setkají se s představiteli  škol, které dlouhodobě úspěšně pracují s  mimořádně nadanými

v ČR a na Slovensku, s dalšími možnostmi rozvoje nadání, zejména pro mladé zájemce o vědu aj. Konference se bude zabývat zejména intelektovým a hudebním nadáním, včetně ukázek.

Účast na konferenci je možno spojit s relaxačním pobytem a využitím Wellness služeb,

včetně návštěvy Aquacentra, které je součástí hotelu.

Tematické okruhy:

  1. 1. Radost z poznávání od útlého věku: Matematika s radostí (od MŠ po maturitu)

Pozvánka na Letní školu s didaktikou matematiky, Uherské Hradiště, 23.-25.8.2012

Výchova nadaných dětí od narození po maturitu – zkušenosti s výchovou a vzděláváním nadaných

a mimořádně nadaných dětí – kazuistiky – životopisy.

  1. 3. Školy pro mimořádně nadané a nadaní v „běžných“ školách
  2. 4. Jak, proč a odkdy motivovat pro vědu a techniku. Pozvánka na Letní školu

pro nadané a motivované zájemce o vědu, od 5 do 18 let, GMK Bílovec, 22.-29.7.2012

  1. 5. Péče o nadané ve světě a inspirace pro nás. Pozvánky na zahraniční konference.
  2. 6. Rodiče nadaných dětí.

Bude také možnost vystavit předem přihlášené postery a další informační materiály.

Poplatky, ubytování:

Konferenční poplatek: 800,-Kč (materiály, oběd, coffe break), bezhotovostním převodem

na č.ú.5621430217/0100, VS 2534, při prezenci nutné předložit doklad o zaplacení nebo do zprávy

pro příjemce napsat příjmení účastníka.

Ubytování: pro účastníky konference je zajištěn dvou a třílůžkový pokoj se snídaní za 680,-Kč/osobu. Jednolůžkový pokoj se snídaní 935,-Kč/osobu.

Zájemci o ubytování se mohou přihlásit: na recepci hotelu Adamantino

736 631 000 nebo 577 131 082 (heslo: Čtyřlístek – prosím nahlásit)

Začátek formuláře

Přihlášku na 2. konferenci Společnosti pro talent a nadání – STaN najdete na:

www.zsctyrlistek.cz – o nás – 2.konference Společnosti pro talent a nadání STaN

131. setkání Klubu rodičů a učitelů

Společnost pro talent a nadání – STaN

kolektivní člen ECHA (Evropská rada pro vysoké schopnosti, jejich výzkum a rozvoj)

přidružený člen WCGTC (Světová rada pro nadané a talentované děti)

č.ú. ČSOB 227514321/0300 CZK www.talent-nadani.cz

Pozvánka pro rodiče, učitele a další zájemce o výchovu a vzdělávání nadaných:

131. setkání Klubu rodičů a učitelů

KDY:                v pondělí 18.června 2012 od 17:00 do 19.00 hodin

KDE:                FZŠ  Otokara Chlupa, Fingerova 2186, Praha 13 – Nové Butovice

www.fzs-chlupa.cz

MAPA:             Škola je mezi stanicemi metra B Nové Butovice a Hůrka

TÉMA: Kde vzít školku či školu pro nadané dítě/žáka/studenta?

Jak takové dítě vzdělávat a vychovávat?  Kde hledat radu a pomoc?

Vliv asociací rodičů nadaných dětí na změny vzdělávacího systému.

Za 23 let své činnosti se STaN stala uznávaným členem mezinárodních společností

a spolupracovníkem zahraničních odborníků a institucí.  Nejvýznamnější aktivitou

byla 19.bienální konference Světové rady pro nadané a talentované děti, která se

ve spolupráci se STaN a CBT konala 8.-12.8. 2011 v Praze: www.worldconference2011.org. Činnost STaN je zaměřena na využití současných poznatků v praxi a založena na mezinárodní spolupráci, odbornosti a etice.

PROGRAM       Co aktuálně řeší rodiče a učitelé nadaných dětí? Připravované změny v péči o nadané

a                      v ČR a porovnání se zahraničím. Jak se mohou zapojit rodiče.

POZVÁNKY:     2.STaN konference 16.června Luhačovice  www.zsctyrlistek.cz (o nás;2.konference STaN)

7.ICIE konference Jeruzalém 9.-12.7.2012             www.jerusalem.icieconference.net

1.Letní škola GMK Bílovec a STaN, pro malé i starší zájemce o vědu      www.gmk.cz

Letní škola s didaktikou matematiky Uh.Hradiště 22.-24.8.2012     www.zsctyrlistek.cz

Kurz pro učitele ZŠ k práci s nadanými, od 29.8. 2012, Praha   www.newtoncenter.cz

Šance ke studiu na prestižních univerzitách v USA:                              www.afcsls.org

Diskuze s přítomnými odborníky a předávání rodičovských zkušeností.

Organizuje a uvádí  E.Vondráková a M.Truhlářová

SPOLUPRÁCE: Newton Center, s.r.o. – kurzy pro učitele:                www.newtoncenter.cz

Centrum Filip – soukromá poradna:                                     info@centrumfilip.cz

PŘIHLÁŠKA: Zájemcům o účast na 131.setkání Klubu rodičů doporučujeme přihlásit se

do 15.června 2012 na e-mail: talent.nadani@email.cz. Více info: www.talent-nadani.cz.

Setkání Klubu rodičů se konají ve škole. Prosíme proto o přezutí nebo návleky.

Účastnický poplatek na setkání Klubu rodičů je pro nečleny STaN 60 Kč, pro členy 20 Kč.

Roční členský příspěvek činí pro jednotlivce 300 Kč, kolektivní členství 1000 Kč.

128. setkání Klubu rodičů a učitelů

Společnost pro talent a nadání – STaN
kolektivní člen ECHA (Evropská rada pro vysoké schopnosti, jejich výzkum a rozvoj)
přidružený člen WCGTC (Světová rada pro nadané a talentované děti)
č.ú. ČSOB 227514321/0300 CZK www.talent-nadani.cz

Pozvánka pro rodiče, učitele a další zájemce o výchovu a vzdělávání nadaných:
128. setkání Klubu rodičů a učitelů

KDY: ve čtvrtek 23.února 2012 od 17:00 do 19.00 hodin

KDE:FZŠ Otokara Chlupa, Fingerova 2186, Praha 13 – Nové Butovice

PROGRAM: STaN v roce 2012 pro učitele, psychology i rodiče:
63.Pracovní den STaN, 15.května, Praha
2.Konference STaN 16.června, Luhačovice
Letní soustředění pro nadané děti, 22. – 29.července, Bílovec

Sovičky v MŠ Rozmarýnek, Praha 13:
7.rok práce s nadanými předškoláčky www.msrozmarynek.cz

Představujeme školy, vhodné i pro nadané:
ZŠ Mohylová, Praha 13 www.zsmohylova.cz

HOSTÉ: představitelky MŠ Rozmarýnek a ZŠ Mohylová

Součástí každého setkání Klubu rodičů je diskuze s přítomnými odborníky a předávání rodičovských zkušeností.
Setkání Klubu rodičů organizuje a uvádí E.Vondráková a M.Truhlářová

PŘÍŠTĚ: 129.Klub rodičů se koná ve čtvrtek, 22.března, v ZŠ Vratislavova, Praha 2
Podrobnější informace budou včas na www.talent-nadani a na www.vratislavova.cz

SPOLUPRÁCE:Newton Center, s.r.o. – kurzy pro učitele: www.newtoncenter.cz
Centrum Filip – soukromá poradna: info@centrumfilip.cz

PŘIHLÁŠKA: Zájemcům o účast na 128.setkání Klubu rodičů doporučujeme přihlásit se do 21.února 2012
na e-mail: talent.nadani@email.cz. Více info: www.talent-nadani.cz.
Setkání Klubu rodičů se konají ve škole. Prosíme proto o přezutí nebo návleky.
Účastnický poplatek na setkání Klubu rodičů je pro nečleny STaN 60 Kč, pro členy 20 Kč.
Roční členský příspěvek činí pro jednotlivce 300 Kč, kolektivní členství 1000 Kč.

126. setkání Klubu rodičů a učitelů – STaN

Společnost pro talent a nadání – STaN
kolektivní člen ECHA (Evropská rada pro vysoké schopnosti, jejich výzkum a rozvoj)
přidružený člen WCGTC (Světová rada pro nadané a talentované děti)
č.ú. ČSOB 227514321/0300 CZK www.talent-nadani.cz

Pozvánka pro rodiče, učitele a další zájemce o výchovu a vzdělávání nadaných:
126. setkání Klubu rodičů a učitelů

KDY: ve čtvrtek 8. prosince 2011 od 17:00 do 19.00 hodin

KDE: FZŠ Otokara Chlupa, Fingerova 2186, Praha 13 – Nové Butovice

PROGRAM: MŠMT: aktualizace systému péče o nadané
Výchova a vzdělávání nadaných smysluplně a efektivně.
Zahajované změny v systému péče o nadané, s ohledem na dosavadní
zkušenosti škol i rodičů a aktuální informace ze zahraničí. Spolupráce STaN.
Vaše věcné připomínky, návrhy a otázky mohou přispět ke zlepšení systému.

AFCSLS pomáhá nadaným a motivovaným studentům z ČR a Slovenska na prestižní univerzity v USA
Šance pro nadané a motivované studenty, kteří chtějí studovat na nejlepších univerzitách v USA. S podmínkami výběru studentů, programem jejich přípravy ve spolupráci s CTY (Centrum pro talentovanou mládež) při Univerzitě Johnse Hopkinse v Baltimore a se zkušenostmi prvních adeptů seznámí účastníky 126.Klubu rodičů pan ing. Martin Herman www.afcsls.org
Součástí každého setkání Klubu rodičů je diskuze s přítomnými odborníky a předávání rodičovských zkušeností.
HOST: Martin Herman American Fund for Czech and Slovak Leadership Studies

ČASOPISY: Moderní vyučování: www.modernivyucovani.cz.
Poradce ředitelky mateřské školy www.forum-media.cz/

SPOLUPRÁCE: Newton Center, s.r.o. – kurzy pro učitele: www.newtoncenter.cz
Centrum Filip – soukromá poradna: info@centrumfilip.cz

PŘIHLÁŠKA: Zájemcům o účast na 126.setkání Klubu rodičů doporučujeme přihlásit se
do 7.prosince na e-mail: talent-nadani.cz. Více info: www.talent-nadani.cz.
Setkání Klubu rodičů se konají ve škole. Prosíme proto o přezutí nebo návleky.

Setkání Klubu rodičů organizuje a uvádí PhDr. E.Vondráková a Mgr.M.Truhlářová
Účastnický poplatek na setkání Klubu rodičů je pro nečleny STaN 60 Kč, pro členy 20 Kč.
Roční členský příspěvek činí pro jednotlivce 300 Kč, kolektivní členství 1000 Kč.