Národní testování 9. tříd

Doporučené

I letos se všichni žáci 9. ročníku na FZŠ prof. O. Chlupa zúčastnili Národního testování SCIO v českém jazyce, matematice a testování obecných studijních předpokladů. Opět dosáhli výborných výsledků. V českém jazyce byly výsledky žáků lepší než u 80% všech škol v ČR. Jako výborné byly vyhodnoceny sloh a komunikace, interpretace a získávání informací.  Výsledky v matematice řadí naši školu mezi 10% nejúspěšnějších škol v České republice. Silnou stránkou jsou výsledky v Celý článek

Skvělý výsledek v testování SCIO

Doporučené

Skvělou zprávou je, že v naší škole máme žákyně, které dosáhly v testování SCIO 9. ročníku nejlepšího výsledku v kraji. Anna Krejčíková 9.A v testu obecných studijních předpokladů (OSP) a Timea Kroftová 9.B z matematiky. GRATULUJEME!

Ocenění

Celkové výsledky školy najdete zde .

NÁRODNÍ TESTOVÁNÍ 2018/2019 – 9. ROČNÍK

Doporučené

I letos se žáci 9. ročníku podrobili národnímu testování SCIO. Výsledky testů obecných studijních předpokladů, v českém jazyce a matematice jsou porovnány z hlediska potenciálu žáků a také s výsledky všech deváťáků testovaných v republice.
Škola i žáci tak dostávají dobrý nástroj k posouzení své práce.

Výsledky – SCIO_souhrn
Výsledky dosaženými v českém jazyce patří naše škola mezi 10 % nejúspěšnějších škol Celý článek

Výsledky testování Scio v 9. ročníku ve šk. roce 2013/14

Výsledky testování 9. tříd ZŠ a víceletých gymnázií, které proběhlo v rámci projektu STONOŽKA.
Celkem se letos testování zúčastnilo 613 škol s více než 17 tisíci žáky. ZŠ tvořily asi 97% škol, víceletá gymnázia tvořila 3%.
Žáci naší školy byli testováni ve třech oblastech – Test všeobecných studijních předpokladů, Matematika a Český jazyk.
Naše škola dosáhla ve všech oblastech výborných výsledků a škola patří v Čj do 10% nejúspěšnějších škol a v Mat do 20% nejúspěšnějších škol (včetně víceletých gymnázií). Dva naši žáci dosáhli navíc nejlepšího výsledku v hlavním městě Praha:
Marek Schlaichert v Čj a Matěj Pešek v M.

Nejvíce nás těší, že porovnáním výsledků testu všeobecných předpokladů s výsledky v Čj a M se opět v obou předmětech ukázalo, že výsledky žáků jsou celkově na vyšší úrovni, než jaká skutečně odpovídá jejich předpokladům, což dokazuje výbornou práci učitelů. Žáci plně využívají svých možností nebo pracují nad svoje možnosti.