Předvelikonoční dílny v 2.D

dílny před Velikonocemi

V úterý 23.3. jsme měli na celém 1.stupni předvelikonoční dílničky. V každé třídě se vyráběl nějaký výrobek. U nás se motaly bambulky, ze kterých vznikala zvířátka. Chtělo to trpělivost, ale stálo to za to. Někteří střapatí ušáci byli opravdu originální a kuřátka jen zapípat! I další výrobky se nám zdařily. Celé dopoledne se nám moc líbilo.

5.D

Vážení rodiče,
v pátek odpoledne se definitivně rozhodlo o třídnictví v 5.D. Od 1.3.2010 do 30.6.2010 budu třídní učitelkou ve třídě – Dana Skotnická. Jako kontaktní mail pro tuto dobu prosím používejte trida5D@seznam.cz, mobil 777 106 738.
Jelikož v 5.D neučím celou třídu, byla bych ráda, abychom měli alespoň jednu společnou hodinu týdně jako třídnickou hodinu. Navrhuji dva termíny:
1. pondělí 13.00 – 14.00 hod.
2. úterý 13.00 – 14.00 hod.
Vzhledem k tomu, že nás čekají společné akce, prosím děti o přípravu návrhů/nápadů na výlety, vycházky, exkurze, atd., které bychom na naší první třídnické hodině probrali. V druhé polovině března plánuji VELIKONOČNÍ DÍLNY pro rodiče s dětmi. Společně si vyrobíme něco malého k výzdobě Velikonoc a tím se snad i lépe poznáme.
Těším se na naši další spolupráci.

Vaše třídní učitelka,
Dana Skotnická

Třídy a třídní učitelé ve škol. roce 2009/10

Jak jistě víte, od nového školního roku jsou školy Fingerova a Chlupova spojené v jednu. Z toho důvodu došlo k některým změnám v označení tříd (například bývalé první třídy ZŠ Fingerova byly spojeny v jednu, 2.B). Nejlépe se v novém označení zřejmě budete orientovat podle jmen třídních učitelů:
Celý článek