Testování ČŠI 2021/22

Doporučené

Vzhledem ke coronavirové situaci letos Česká školní inspekce (ČŠI) nabídla školám testování pouze dobrovolně. Přihlásili jsme se a žáci z 5., 7. a 9. třídy absolvovali testy z matematiky a českého jazyka v listopadu. Potěšilo nás, že navzdory nelehké situaci dosáhla naše škola výborných výsledků.

    Matematika Český jazyk
5. ročník FZŠ O. Chlupa 81% (+20%) 70%  (+17%)
ČR 61% 53%
7. ročník FZŠ O. Chlupa 61%  (+12%) 66% (+5%)
ČR 53% 61%
9. ročník FZŠ O. Chlupa 72% (+21%) 74% (+12%)
ČR 53% 66%

 

SCIO testování 9. tříd 2021/22

Doporučené

Žáci 9. ročníku se i letos podrobili národnímu testování SCIO. Výsledky testů obecných studijních předpokladů, v českém jazyce a matematice jsou porovnány z hlediska potenciálu žáků a také s výsledky všech deváťáků testovaných v republice.
Škola i žáci díky tomu dostávají dobrý nástroj k posouzení své práce.
Výsledky v českém jazyce i v matematice jsou lepší než 80 % zúčastněných škol. Porovnáním výsledků testu z obou předmětů s výsledky testu OSP bylo zjištěno, že v naší škole je studijní potenciál žáků v českém jazyce i matematice využíván optimálně. Výsledky žáků v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů.

SCIO – výsledky testování žáků 9. ročníku ve škol. roce 2012/ 13

scio_9roc

Výsledky testování 9. tříd ZŠ a víceletých gymnázií, které proběhlo v rámci projektu STONOŽKA. Celkem se testování zúčastnilo 628 škol s více než 17 tisíci žáky. ZŠ tvořily asi 96% škol, víceletá gymnázia tvořila 4%.

Žáci naší školy byli testováni ve třech oblastech – Test všeobecných studijních předpokladů, Matematika a Český jazyk.

Naše škola dosáhla ve všech oblastech výborných výsledků a škola patří v M i Čj do 10% nejúspěšnějších škol (včetně víceletých gymnázií).

Nejvíce nás těší, že porovnáním výsledků testu všeobecných předpokladů s výsledky v Čj a M se v obou předmětech ukázalo, že výsledky žáků jsou na vyšší úrovni, než  jaká skutečně odpovídá jejich předpokladům, což dokazuje výbornou práci učitelů. Žáci plně využívají svých možností nebo pracují nad svoje možnosti.

Testy KALIBRO

Oficiální kvantitativní ověřovací nástroj KALIBRO využíváme pro objektivní zhodnocení kvality vzdělávání na naší škole dlouhodobě od roku 1996.Letos se šetření zúčastnili žáci 3. a 7. ročníků (viz.Co je KALIBRO)

Zatím jsme obdrželi výsledky 7. ročníků, které ukazují, že výsledky naší školy jsou ve všech měřených oblastech nad průměrem jak republiky, tak velkých měst. Zvláště dobrých výsledků dosáhli sedmáci v testech Humanitní základ a Anglický jazyk.

Předmět Ø FZŠ Chlupa Ø ČR Ø ZŠ

(bez osm. gymn)

Ø Velká města
Český jazyk 63,5 % 57,7 % 57,0 % 58,5 %
FZŠ Chlupa + 5,8 % +6,5% +5,0 %
Matematika 49,8 % 41,7 % 40,7 % 41,7 %
FZŠ Chlupa +8,1 % +9,1% +8,1 %
Hum.  základ 63,2 % 53,7 % 53,7 55,4 %
FZŠ Chlupa + 9,5% + 9,5% +7,8 %
Přír. základ 63,9 % 58,2 % 58,2 % 60,4 %
FZŠ Chlupa +5,7 % +5,7 % + 3,5 %
Angl. jazyk 75,5 % 63,0 % 63,0 % 68,5 %
FZŠ Chlupa +12,5% +12,5% +7,0 %

Správné výsledky a podrobné hodnocení najdete na www.kalibro.cz/brozury.htm