Návštěva monitorovacího výboru OP PPR

Doporučené

FOTOGRAFIE Z AKCE V úterý 3.5. 2022 navštívili naši školu zástupci Monitorovacího výboru OP PPR,  jehož úkolem je posuzovat provádění programů ve školách v ČR, u nás konkrétně realizaci projektu Výzva 49.  Prohlídky u nás ve škole se zúčastnili zástupci z Evropské komise, Ministerstva dopravy, Ministerstva pro místní rozvoj (NOK), Ministerstva financí a Asociace poskytovatelů sociálních služeb. Celý článek

Beseda 4. A o tematickém týdnu a projektové výuce

Rodiče žáků 4. A se ve čtvrtek 25. 11. 2021 přišli do školy podívat na výstavu z tematického týdne Propojený svět. V příjemné předvánoční atmosféře si s paní učitelkou povídali nejen o projektové výuce, ale i o dalších aktivitách, kterou jsou ve škole realizovány v rámci Výzvy 49 a jsou zaměřené na podporu žáků OMJ. Akce se zúčastnila i odbornice paní Vladimíra Strculová – Procházková.
Akce se realizovala z Výzvy 49.

Prázdninový kemp Čeština hrou

Doporučené

Fotogalerie – prohlédněte si další fotografieFZŠ prof. Otokara Chlupa, 23.8. – 27. 8. 2021
V posledním srpnovém týdnu proběhl na naší škole již druhý ročník prázdninových kempů „Čeština hrou“ pro děti s odlišným mateřským jazykem, a to v různých věkových kategoriích.

Cílem kurzů bylo především usnadnění adaptace při nástupu do školy, příprava na školní docházku, motivace vztahu k češtině a české kultuře, dále posilování a rozšiřování nezbytné slovní zásoby a správných gramatických jevů.  To vše hravou a nenásilnou formou prostřednictvím didaktických a pohybových her, názorných materiálů a pomůcek. Dále jsme se zaměřili na spoluvytváření přátelské atmosféry, posilování pocitu sounáležitosti, rozvíjení spolupráce a vzájemné pomoci mezi účastníky. Celý článek

Prázdninový kurz Čeština hrou

Doporučené

Vážení zákonní zástupci.
Naše škola nabízí v letošním roce pro své žáky z 1.-6. ročníku opět zdarma prázdninový kurz ČEŠTINA HROU.
Žáci formou kooperativních aktivit a her rozvíjí své čtenářské dovednosti, vědomosti z českého jazyka, logické myšlení, prostorovou představivost, orientaci a slovní zásobu. Celý článek

Online Kavárna pro rodiny žáků s OMJ

Doporučené

Ve středu 21.10.2020 jsme se opět sešli v naší virtuální kavárně „ Prezentujeme aktivity žáků“ . Setkání bylo zaměřené na setkání rodin žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) a cizinců. Při setkání byla rodičům představena prezentace a video z prázdninového kurzu pro děti (a nejen pro ně) s OMJ „Čeština hrou“. Celý článek