Doplatek za zájezd do Švédska

Prosíme všechny účastníky zájezdu do Švédska, kteří stále ještě nezaplatili první doplatek 3 000,- Kč (měl být doplacen v únoru), aby tak učinili nejpozději do úterý 18.3. u pí Mrňové popř. Bláhové.

Zájezd na Maltu

Vážení rodiče,
vzhledem k malému počtu zájemců se ruší plánovaný říjnový letecký zájezd na Maltu. Jako alternativu vám do konce letošního školního roku nabídneme klasický autobusový zájezd do Anglie, který bude pořádán ve školním roce 2014-15 pro žáky 6. – 9. tříd.
Marcela Kloudová

Zájezd do Švédska – ceny vstupů

V přiloženém dokumentu najdete seznam míst, která navštívíme ve Švédsku a ceny, které se budou platit za vstup. Zároveň v něm najdete i část k odstřižení, ve které prosíme vyznačte své volby (návštěva zábavního parku, pojištění a balíčky s jídlem), a vraťte ji do školy nejpozději do 30.1. (čtvrtek před pololetními prázdninami).

Švédsko 2014_ceny vstupů

Zájezd do Anglie 4.-5. ročník

Děti budou celý týden součástí základní školy v Canterbury Pilgrim´s Way Primary School.
Povídky Canterburské podle FZŠ Chlupa

Anglie 2013

Sobota 16.11. Pokud půjde vše dobře, bude autobus u Sportcentra dříve, než bylo plánováno – kolem 11 hodiny.

Čtvrtek 14.11.
Dnes jsme po snídani opět vyrazili do školy, ale většina dětí tentokrát šla do jiné třídy, aby si vyzkoušela práci i v jiném prostředí. U nejmladších dětí jsme pomáhali s počítáním a naučili se 2 vánoční písničky, u starších jsme báječně zúročili poznatky a informace z Dicken´s world při hodinách dějepisu, kde právě probírají dobu Královny Viktorie, v nejstarší třídě se děti pocvičily v kreativním psaní, jinde se tvořila básnička o Vánocích, v dalších hodinách se pak děti učily o světle nebo zlomcích. Stihli jsme také vytvořit prezentaci o České republice a nacvičit pásmo, které jsme si pro školu připravili na zítřejší Assembly – celoškolní setkání. Při těch pátečních se v místní škole vyhlašují “Stars of the week” – za každou třídu jeden žák, který za týden nasbíral nejvíce “pochvalných lístečků” od svého učitele.
Po škole jsme se vydali do městečka Whitstable, přímořského letoviska, kde jsme si při západu slunce nasbírali mušle i jiné mořem vyplavené zajímavosti (od krabích klepet po rašpli (-: ) a protože zima byla veliká, prošli jsme i samotné krásně anglické městečko.
Po návratu do hostelu propukla první část balení, po večeři snaha o dobalení.
Zítra dopoledne ještě poslední školní půlden a výměna adres, odpoledne nás čeká prohlídka katedrály, kam nám místní pan školník vyjednal slevu (-:, poslední útok na suvenýry a Poundland a večer už odjezd do Doveru, plavba přes Kanál a cesta do ČR.
Domů se sice všichni těšíme, ale stýskat po Canterbury se nám bude určitě všem. Snad tu nejsme naposledy (-:

Středa 13.11. Dnes jsme se probudili do slunečného dne, po snídani jsme místo do školy vyrazili do městečka Rochester, kde jsme si prohlédli katedrálu z 11. století a hrad s krásným výhledem na řeku. Pak jsme navštívili viktoriánské muzeum, vstoupili jsme na napodobeniny lodních palub se všemi artefakty, včetně figurin námořníků a vězňů. Poté jsme odjeli do světa pana Dickense, odkud všechny moc zdravíme. Máme se skvěle a děti jsou všechny v pořádku, únava i nadšení jsou veliké.

V neděli 10.11. v poledne opustila výprava starý kontinent a snad i špatné počasí a vydává se vstříc modré obloze nad kanálem. Vše a všichni jsou v pořádku. Děti jsou v pořádku na místě a vyráží na večeři :-).

Vyjíždíme v sobotu 9.11.

Schůzka k zájezdu do Anglie 2013

Schůzka k zájezdu do Anglie pro rodiče účastníků bude v úterý 5.11. v 17:00 hod v divadelním sále.
Připomínáme, že v úterý je také poslední den, kdy poslat do školy požadované dokumenty (můžete samozřejmě odevzdat na schůzce)

V pondělí 4.11. a nejpozději !! v úterý 5.11 přinést do školy a odevzdat tř. učiteli:
(výjimky prosíme dohodnout předem s p. uč. Kloudovou)
Obálku/kapsu nadepsanou jménem, která bude obsahovat:
1. potvrzení o zdravotní způsobilosti (od lékaře – platí 1 rok a žák jej použije na všechny školní akce)
2. list A4 oboustranně potištěný se 3 dokumenty (podepsat každý zvlášť) :
a) Prohlášení rodičů o bezinfekčnosti (datum je již vyplněné, musí být
shodné s datem odjezdu)
b) Dotazník
c) Poučení rodičů o pravidlech
3. Kopie kartičky zdravotní pojišťovny
4. nadepsané případné pravidelné léky (jméno a jak léky brát