Výsledky přijímacího řízení do 1.tříd 2020/21

Doporučené

Seznam přijatých do 1.tříd pro škol. rok 2020/21.
Seznam udělených odkladů a žádostí o odklad s přerušeným správním řízením do doby doložení všech požadovaných doporučení.

Ředitelka Fakultní základní školy profesora Otokara Chlupa Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Fingerova 2186 se rozhodla přijmout vzhledem ke kapacitě školy 96 dětí dle stanovených kritérií: Celý článek

Výsledky přijímacího řízení do 1. tříd pro šk. rok 2019/2020

Doporučené

Uchazeči přijatí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020 – seznam přijatých uchazečů
Uchazeči, jimž byla školní docházka odložena na rok 2020/2021 – seznam uchazečů s odklady

Ředitelka Fakultní základní školy profesora Otokara Chlupa Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Fingerova 2186 se rozhodla přijmout vzhledem ke kapacitě školy 96 dětí dle stanovených kritérií:

Podle kritéria číslo 1 bylo přijato 89 dětí, o zbylých 7 volných míst se losovalo.
Do losování bylo vloženo 10 kódů dětí, které splňovaly kritérium č. 2, a z nich bylo vylosováno 7 dětí k doplnění do počtu 96.
Losování proběhlo dne 11. dubna 2019 v 8:00 hodin ve Fakultní základní škole profesora Otokara Chlupa Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Fingerova 2186 za přítomnosti ředitelky základní školy PaedDr. Zuzany Majstrové , zástupce zřizovatele Mgr. J. Šafira a předsedy Školské rady Ing. Martina Rejzla.

V Praze dne 15. 4. 2019 PaedDr. Zuzana Majstrová,ředitelka školy

Setkání předškoláků – Pro přijaté děti se uskuteční 3 setkání Škola nanečisto ve dnech 21.5., 28.5. a 4.6. 15:30-16:30 hod. Doporučujeme zúčastnit se všech tří setkání. V době posledního setkání dětí tj. 4.6. v 15:30-16:30 hod se zároveň bude konat první třídní schůzka rodičů, kde se dozvíte všechny potřebné informace ohledně nástupu do 1. třídy.

Dny otevřených dveří a dílny pro rodiče 2019

Nezapomeňte na Den otevřených dveří pro zájemce o přijetí do 1. ročníku, kdy si mohou rodiče prohlédnout školu a zeptat se pí ředitelky na vše, co je zajímá. Těšíme se na Vás  v úterý 22. ledna 2019 od 17:00 hodin v divadelním sále.

O týden později V úterý 29.1. 2019 v 17:00 si mohou rodiče budoucích prvňáčků přijít vyzkoušet metody výuky na vlastní kůži do Dílen pro rodiče. Ve dvou různých dílnách poznáte během dílen, co vlastně znamená kritické myšlení, činnostní učení, matematika prof. Hejného…v praxi.

V úterý 29.1. 2019 v 17: 00 hod se také koná Den otevřených dveří pro zájemce o postup/ přestup do 6. ročníku (včetně stávajících žáků 5. ročníku u nás). Nejprve Vám představíme koncepci 2.stupně a vysvětlíme způsob rozdělení do budoucích tříd. Poté si můžete prohlédnout prostory využívané k výuce – odborné učebny, kmenové učebny a zeptat se na vše, co Vás zajímá.

Na akce není třeba se přihlašovat. 
Obě akce pro rodiče předškoláků jsou určeny pouze pro dospělé, ale při obou bude zajištěno hlídání dětí v prostoru školní družiny.
Prosíme přijďte dostatečně včas, abychom mohli začít podle plánu.
Děkujeme!

Další informace o přijímání žáků najdete zde

Výsledky přijímacího řízení do 1. tříd pro škol. rok 2013/14

V přiložených seznamech najdete kódy, které Vám byly přiděleny při zápisu.
Proti rozhodnutí o NEPŘIJETÍ / NEPOVOLENÍ ODKLADU je možné se odvolat do 14 dnů od doručení zásilky.

POZOR vloudila se nám chyba do dat na vyzvednutí rozhodnutí o přijetí – jelikož letos není 29.2. :-), jsou správná data 26.2.,27.2. a 28.2., časy jsou stejné, jako v původních instrukcích.

Přijatí žáci
Nepřijatí žáci
Povolené a nepovolené odklady

Zápis do 1. tříd 2013

Fotogalerie

Letos slaví naše škola 20. výročí založení, a tak se zápis nese v duchu oslav. Hned na začátku cesty vítá děti obrovský dort, pokračují přes balení dárečků a vyrábění čapek ke slalomu, prostírání…..Soutěže si tradičně připravili a dětem pomáhali žáci 4. tříd. Za všechny úkoly získávaly děti razítka do karty. Na toho, kdo to všechno zvládne, čeká na konci kus opravdového dortu.

Zápis do 1. tříd 2012/13

Vážení rodiče,
dle novely školského zákona Vás bude škola o výsledku přijímacího řízení do 1. tříd informovat takto:

1) u zápisu Vám bude přiděleno registrační číslo, které Vám pí učitelky zapíší na lístek, který si pečlivě uschovejte
2) nejpozději do 20. února bude ve vitríně před školou a na školních webových stránkách vyvěšen
seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče

(sledujte webové stránky, jakmile bude přijímací řízení uzavřeno, výsledky budou na webu,
netelefonujte prosím proto do školy dříve)

3) seznam bude vyvěšen po dobu 15 dní, v této době se můžete odvolat proti nepřijetí, popř. nepovolení odkladu
4) zákonní zástupci uchazečů, jejichž výsledek řízení bude:
a) přijat, si mohou vyrozumění o přijetí vyzvednout osobně v kanceláři školy ve dnech 28. 2. 2013 od 16:00 do 18:00 h nebo 29. 2. 2013 od 13:00 do 16:00 h, popř. 1. 3. 2013 od 14:00 do 16:00 h, pokud si vyrozumění nevyzvednete osobně, bude Vám zasláno poštou obyčejným dopisem
b) nepřijat nebo odklad zamítnut, dostanou vyrozumění poštou do vlastních rukou
c) povolen odklad, si vyzvednou vyrozumění o odkladu po dodání a zpracování všech potřebných materiálů (vyšetření z pedagogicko-psychologické poradny a odborného lékaře nebo klinického psychologa), která je potřeba dodat nejpozději do 31. 5. 2013

V Praze dne 11.1.2013 PaedDr. Blanka Janovská
ředitelka školy