Výsledky přijímacího řízení do 1. tříd pro šk. rok 2022/23

Doporučené

Výsledky přijímacího řízení 2022/23 seznam evidenčních čísel přijatých uchazečů a uchazečů s uděleným odkladem.
Přijatí žáci 2022_23 – seznam
Udělené odklady 2022_23 – seznam

Evidenční číslo najdete na žádosti o přijetí a v emailu, kterým Vám bylo potvrzeno přijetí žádosti v online systému a na informačním lístečku, který jste dostali ve škole. Celý článek

Organizace Zápisu do 1. tříd 2022/23

Zápis do 1. tříd se bude konat ve čtvrtek 7. 4. 2022 od 13:00 do 18:00 hodin a v pátek 8. dubna 2022 od 13:00 do 17:00 hod. 

Podání přihlášky
Podání Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání bude probíhat elektronicky.
Stačí kliknout na obrázek „On line zápis do školy“. Aplikace bude otevřena od 24. března 2022 do 8.4. 2022 12:00 hodin.

 Video návod: Jak na vyplnění online přihlášky?

Při vyplnění elektronické přihlášky si zákonný zástupce zvolí den a čas vlastního zápisu (pro zobrazení časů je třeba rozkliknout rozbalovací menu). Pořadí při zápisu nehraje žádnou roli v přijímání dětí. Celý článek

Registrace zájmu o účast na Dílnách pro rodiče

Nejste si jisti, co znamená RWCT, skupinová výuka, činnostní učení či v čem spočívá matematika prof. Hejného?
Vyzkoušejte si výuku na Chlupovce na vlastní kůži 22.3.2022 v 17:00 hodin.

Registrace zájmu o účast na Dílnách pro rodiče dne 22.3.2022 v 17:00 hodin: ZDE
Prosíme o vyplnění nejpozději do neděle 20.3.2022.
Na dílny můžete přijít i bez registrace, ale pokud se zaregistrujete, pomůžete nám připravit dílny podle zájmu rodičů.

Organizace Zápisu do 1. tříd pro šk. rok 2021/22

Doporučené

Všeobecné informace o počtu otevíraných tříd a kritériích pro přijetí najdete ZDE.

ORGANIZACE ZÁPISU
Vzhledem k mimořádným opatřením se Zápis k povinné školní docházce uskuteční na naší škole následujícím způsobem.

Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Všechny školy na Praze 13 využijí softwarový program Zápisy online, který podporuje možnost převážně distančního řešení zápisu, aby nedocházelo k setkávání více lidí.

Zápis se uskuteční  od 6. dubna  do 16. dubna 2021.

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO 1. ROČNÍKU můžete podat:
1. Elektronicky – Zápis online – přihláška
Žádost o přijetí elektronicky vyplníte a odešlete podle pokynů v programu.
Na mail, který uvedete v žádosti, Vám přijde Vaše žádost v PDF.
Žádost vytiskněte,  nevyplněné informace můžete, ale nemusíte doplnit dodatečně.  Celý článek

Výsledky přijímacího řízení do 1.tříd 2020/21

Doporučené

Seznam přijatých do 1.tříd pro škol. rok 2020/21.
Seznam udělených odkladů a žádostí o odklad s přerušeným správním řízením do doby doložení všech požadovaných doporučení.

Ředitelka Fakultní základní školy profesora Otokara Chlupa Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Fingerova 2186 se rozhodla přijmout vzhledem ke kapacitě školy 96 dětí dle stanovených kritérií: Celý článek

Výsledky přijímacího řízení do 1. tříd pro šk. rok 2019/2020

Doporučené

Uchazeči přijatí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020 – seznam přijatých uchazečů
Uchazeči, jimž byla školní docházka odložena na rok 2020/2021 – seznam uchazečů s odklady

Ředitelka Fakultní základní školy profesora Otokara Chlupa Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Fingerova 2186 se rozhodla přijmout vzhledem ke kapacitě školy 96 dětí dle stanovených kritérií:

Podle kritéria číslo 1 bylo přijato 89 dětí, o zbylých 7 volných míst se losovalo.
Do losování bylo vloženo 10 kódů dětí, které splňovaly kritérium č. 2, a z nich bylo vylosováno 7 dětí k doplnění do počtu 96.
Losování proběhlo dne 11. dubna 2019 v 8:00 hodin ve Fakultní základní škole profesora Otokara Chlupa Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Fingerova 2186 za přítomnosti ředitelky základní školy PaedDr. Zuzany Majstrové , zástupce zřizovatele Mgr. J. Šafira a předsedy Školské rady Ing. Martina Rejzla.

V Praze dne 15. 4. 2019 PaedDr. Zuzana Majstrová,ředitelka školy

Setkání předškoláků – Pro přijaté děti se uskuteční 3 setkání Škola nanečisto ve dnech 21.5., 28.5. a 4.6. 15:30-16:30 hod. Doporučujeme zúčastnit se všech tří setkání. V době posledního setkání dětí tj. 4.6. v 15:30-16:30 hod se zároveň bude konat první třídní schůzka rodičů, kde se dozvíte všechny potřebné informace ohledně nástupu do 1. třídy.