Výsledky zápisu do 1. tříd

V seznamu naleznete kódy dětí s výsledkem zápisu.
Výsledky zápisu 2012

Žáci, jejichž výsedek je
1. PŘIJAT, si mohou rozhodnutí vyzvednout osobně v kanceláři školy 28.2. od 16:00 do 18:00 hod, 29.2. od 13:00 do 16:00 hod nebo 1.3. od 14:00 do 16:00 hod.

2. NEPŘIJAT NEBO ODKLAD NEPOVOLEN dostanou vyrozumění poštou doporučeně do vlastních rukou.

3. ODKLAD POVOLEN, si vyzvednou vyrozumění o udělení odkladu po dodání všech potřebných materiálů (vyšetření z ped-psych. poradny a odborného lékaře, nebo klinického psychologa (vyšetření je třeba dodat nejpozději do 31.5. 2012).