Školní kolo zeměpisné olympiády – 6. ročník

V týdnu od 20. do 24.1.2014 proběhlo školní kolo zeměpisné olympiády pro 6. ročník. Žáci řešili 10 otázek s více možnostmi odpovědí a také otázky s nutností práce se školním atlasem. Nejúspěšnějším řešitelem v 6.A byla se 14 body K. Dvorská a ze 6.B K. Průchová. Okresní kolo se uskuteční v DDM Prahy 5 dne 13.2.2014 a naši školu bude reprezentovat K. Průchová ze 6.B. Náhradnice bude K. Dvorská. Školního kola se zúčastnilo 20 žáků 6. ročníků.

Zeměpisná olympiáda 8. a 9. tříd – školní kolo

V minulém týdnu se psala Zeměpisná olympiáda žáků 8. a 9. tříd. Celkově se účastnilo 11 žáků z osmých a 22 žáků devátých tříd. Otázky byly složeny do dvou částí – práce s a bez atlasu. Týkaly se především oblastí kartografie, práce se slepými mapami, vyhledávání státu a informací o něm dle předložených indicií. Mezi osmáky byli nejlepší T. Rolenc a T. Pokorný (oba 8.A), mezi deváťáky pak P. Wojtkiewiczová (9.A) a D. Markanovič (9.C). Celkem 18ti žákům byl udělen „úspěšný řešitel“ ZO. BLAHOPŘEJEME.

Samostatná práce Ze – 6.B

Pro škole v přírodě, tedy 16.1.2014 budeme kontrolovat vypracování samostatných prací. Jedná se o projekt Ostrov, který byl zadán na přelomu listopadu a prosince a také pracovní list, který jsme si zadali na poslední hodině před svátky 19.12.2013. Pokud by někdo zadání neměl (ztratil), nalezne ho zde Pracovní list 6.B. Otázky 2 a 4 na 1. straně je třeba řešit s pomocí učebnice. Po hodině 16.1. proběhne kontrola doplnění chybějících zápisů a zmíněných samostatných prací.