Zeměpisná olympiáda, školní kolo

Výsledky
Kategorie A 6. třídy
1. místo a postup do dalšího kola František Krakl 6.B , náhradník Jáchym Šerák 6.A
celkem se zúčastnilo12 žáků

Kategorie B 7. třídy
1. místo a postup do dalšího kola Eva Kráčmarová 7.A, náhradník Jan Zajíc 7.A
celkem se zúčastnilo 14 žáků

Kategorie C 8. třídy
1. místo a postup do dalšího kola Marek Schleichert 8.C, náhradník Adam Pokorný 8.A
celkem se zúčastnilo 13 žáků

9. třídy, celkem se zúčastnilo 33 žáků

Dohromady se olympiády zúčastnilo celkem 72 žáků ve všech kategoriích.

Obvodní kolo se bude konat 14.3.

Můj ostrov -tvorba mapy fiktivního ostrova 6.AB

Můj ostrov – tvorba mapy fiktivního ostrova
termín odevzdání 14.1.2013
Požadavky:
čtvrtka A4, rám mapy, popis mapy černým mikrofixem,
vodstvo, břehovka, souřadnice, poledníky a rovnoběžky modrým mikrofixem
pastelky na barevnou hypsometrii a batimetrii ( výškopis a hloubkopis) – použitá škála barev a výšek uvedena v legendě
Výškopis: Kóty značíme tečkou v místě vrcholu nad tečkou název pod ní nadmořskou výšku, vrstevnice tenkou čárou vždy spojeny – nemají počátek a konec, neprotínají se, lze určit, jakou značí výšku.
Řeky nesmí téct do kopce, jezírka se nevylévají z koryta
Měřítko mapy – páskové musí odpovídat číselnému
Legenda – všechny značky použité v mapě zde musí být vysvětleny
Mapa obsahuje název, jméno autora, dobu vzniku, typ mapy – např. politická mapa, fyzicko-geografická, mapa průmyslu, zemědělství, cestovního ruchu …
Názvy velkými písmeny větší celky, malými písmeny menší oblasti př. EVROPA, Česko
Názvy ostrova a jeho míst mohou být tématicky zaměřené, vymyšlené nebo inspirované reálnými místy na Zemi
Hodnocení: Věcná správnost popisu zeměpisné polohy, měřítka, správné použití vrstevnic a kót, vzhlednost a estetičnost mapy, vtipnost zpracování
Doporučení: své rozpracované mapy konzultujte s vyučující, nechte si na práci dost času, prohlédněte si mapy ostrovů vašich starších spolužáků, vystříháte se tak zbytečných chyb a můžete se inspirovat navzájem

můj ostrov_požadavky