Tvořivá škola

Tvořivá škola je hnutí, které pořádá kurzy, semináře a letní školy činnostního učení.

K jeho využití není potřeba používat žádné striktně dané učebnice či materiály. Prvky činnostního učení se dají zařadit do jakékoli hodiny na vyvození učiva, nebo jeho procvičení. Při činnostním učení se používají různé pomůcky, kartičky, se kterými děti manipulují, hovoří o nich, ihned získávají zpětnou vazbu. Jde o zapojení co nejvíce smyslů do procesu učení – hmat, zrak, sluch. Dané pomůcky je třeba používat opakovaně, ale jen po krátkou dobu.

Na naší škole semináře činnostního učení vede pí učitelka Paed Dr. Dana Baziková, která je lektorkou činnostního učení již více než 15 let. Nově i pí učitelka Věra Matzenauerová, která se jako lektorka věnuje hudební výchově.

Školení na naší škole:

29.3.2022 Geometrie činnostně v 1. – 5. roč. – 14 – 17:30

10.5. 2022 Mluvnické kategorie pod.jm. a sloves – 14 – 17:30