Tvořivá škola

Tvořivá škola je hnutí, které pořádá kurzy, semináře a letní školy činnostního učení.

K jeho využití není potřeba používat žádné striktně dané učebnice či materiály. Prvky činnostního učení se dají zařadit do jakékoli hodiny na vyvození učiva, nebo jeho procvičení. Při činnostním učení se používají různé pomůcky, kartičky, se kterými děti manipulují, hovoří o nich, ihned získávají zpětnou vazbu. Jde o zapojení co nejvíce smyslů do procesu učení – hmat, zrak, sluch. Dané pomůcky je třeba používat opakovaně, ale jen po krátkou dobu.

Na naší škole semináře činnostního učení vede pí učitelka Paed Dr. Dana Baziková, která je lektorkou činnostního učení již více než 15 let. Nově i pí učitelka Věra Matzenauerová, která se jako lektorka věnuje hudební výchově.

Školení na naší škole:

22.9. 2020 Podzimní muzicírování
24.9. 2020 Mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves
15.10.2020 Abeceda a čtení
24.11.2020 Zimní muzicírování
26.11. 2020 Zimní muzicírování (přidaný termín)