1 Inspekce Výsledky inspekce ČŠI

Poslední plná inspekce se na naší škole konala v lednu 2001 s vynikajícími výsledky. Kvalita výuky, psychlogických a personálních podmínek vyučování a řízení školy byly hodnoceny jako příkladné, vynikající a běžné praxi se zcela vymykající.

Nejnovější tématická školní inspekce hodnotila naši školu v oblasti rozvoje čtenářské gramotnosti. Inspektoři navštívili Chlupovku v červnu 2007. Ani tentokrát jsme je nezklamali a výsledné hodnocení bylo opět vynikající.
Některé postřehy:

 • Ojedinělé, originální, a velice efektivní vzdělávací strategie
 • Zaměření na individuální rozvoj každého žáka s nepřehlédnutelným důrazem na jejich spolupráci
 • Výjimečné úspěchy při vzdělávání žáků
 • Vzájemná reflexe a sebereflexe je nedílnou součástí vzdělávání.
 • Otevřenost, využívání představivosti, vyjadřovací schopnosti a snaha o partnerství je trvalým vkladem pro osobnostní, sociální a mravní rozvoj žáků.

  Přečtěte si celé inspekční zprávy:
  Inspekční zpráva 2001
  Inspekční zpráva 2007

  Nový způsob inspekce

  Probíhající školská reforma v ČR přinesla nejen změnu cílů ve vzdělávání, kdy se učivo stává prostředkem k dosažení klíčových kompetencí, ale vyžaduje i změnu vyučovacích metod a forem práce a potažmo i změnu kritérií a nástrojů hodnocení žáků.

  Česká školní inspekce nezůstává pozadu. Rozvojový tým ČŠI vypracoval novou metodiku hospitací, která vychází z klíčových kompetencí a která bude sledovat především průběh vyučovacího procesu s důrazem na ocenění aktivity žáků. Právě tento nový způsob hospitace byl u nás na jaře 2005 testován a oba inspektoři s nadšením ocenili výkony pedagogů naší školy.